Kas ir Neto norēķins?
Uzsākot elektrības ražošanu, mājsaimniecības var kļūt par NETO norēķinu sistēmas dalībniekiem - nodot saražoto, bet uzreiz neizmantoto elektrību elektrotīklā un brīžos, kad ar paša ražoto elektrības daudzumu nepietiek, izmantot iepriekš saražoto un tīklā nodoto.

Elektroenerģijas NETO norēķinu sistēma ir attiecināma uz visām mājsaimniecībām, kas, ierīkojot mikroģeneratoru, ražo elektroenerģiju savām vajadzībām no atjaunojamiem energoresursiem, piemēram, izmanto saules baterijas vai vēja ģeneratorus un atbilst citiem Ministru kabineta noteikumos un Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktiem kritērijiem.

Ikmēneša elektroenerģijas izmaksas ikvienai Latvijas mājsaimniecībai, tajā skaitā tām mājsaimniecībām, kurām piemēro NETO norēķinu sistēmai, veido trīs pozīcijas:

● sadales sistēmas operatora pakalpojumi;
● obligātā iepirkuma komponentes (OIK): fiksētā daļa (atbilstoši pieslēguma jaudai) un mainīgā daļa (atjaunojamie, koģenerācija);
● maksa par elektroenerģiju.

Mājsaimniecībām, kuras elektroenerģiju ražo no atjaunojamiem resursiem, ir iespēja ietaupīt divas no pozīcijām - maksu par elektroenerģiju un, sākot ar 2020. gada 1. aprīli, arī OIK mainīgo daļu.

NETO patēriņš tiek aprēķināts: patērētā elektroenerģija (kWh) - tīklā nodotā elektroenerģija (kwh)
Svarīgi zināt!

Ja NETO patēriņš mēneša norēķinu periodā ir negatīvs (tīklā nodotās kWh ir vairāk), tad NETO patēriņa uzkrāto apjomu ieskaita nākamā mēneša norēķinu periodā, kā elektrotīklā nodoto elektroenerģiju. Savukārt, ja neto patēriņš ir pozitīvs, tad tās ir kWh, kuras tiek iekļautas norēķinu perioda rēķinā.

NETO norēķinu sistēmas norēķinu periods ir viens kalendāra mēnesis. Nodoto elektrību jāizmanto viena gada ietvaros, kas ilgst no 1. aprīļa līdz nākamā gada 31. martam. Sākoties jaunam norēķinu gadam, visi uzkrājumi tiek dzēsti. NETO norēķinu sistēma darbojas tikai viena sadales sistēmas pakalpojumu līguma ietvaros, gadījumā, ja tiek mainīts līgums, uzkrājums tiek dzēsts.

Klientu ērtībām elektroenerģijas NETO pārskats pieejams klientu portālā e-st.lv

Avots: Sadalestikls.lv
Lasi vēl:
Iemaini elektrības rēķinu pret saules paneļu kredītmaksājumu

© 2020 Avesolar.lv
Epasts: info@avesolar.lv
BUJ
Made on
Tilda